کاش میشد زندگی تکرار داشت...کاش میشد به عقب باز گشت....

همیشه جنگیدن خوب نیست! من همیشه جنگیده ام تا شاید بتوانم چیزی را عوض کنم... همیشه جنگیده ام برای چیزهایی که پیش ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 213 بازدید

نه کسی میفهمد نه صدایی دارد ،چوب تنبیه خدا نامریست،،،

من از آرزوهایی که گذشتم پشیمانم .... از کارهایی که نکردم پشیمانم... از اینکه کآرهای کثیفشان را دیدم وچشمم را بستم پشیمانم... از ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 122 بازدید
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
2 پست