زخم که میخوری مزه مزه اش کن حنما مزه اش آشناست...!

چقدر عجیبه...

بعضی وقتا یه دنیا حرف تو دلته ولی نمیتونی بنویسی اصلا بلد نیستی جمع و جورش کنی باهاش جمله بسازی و فقط به یه آه و بغض عمیق اکتفا میکنی...

این روزا

دیگه نه بحث میکنم

نه توضیح میخوام

نه دنبال دلیل میگردم

فقط میبینم

سکوت میکنم

درد میکشم و

فاصله میگیرم....!

/ 0 نظر / 2 بازدید