بعضی حرفا بعضی کارا بعضی آدما رو عجیب از چشم میندازه...

''Beni sev ya da benden nefret et, ikisi de benim

yararıma. Seversen hep kalbinde olurum. Nefret edersen

.hep aklında 

 

İnsanlar değişmezler sadece gittikçe daha çok 

.kendilerine benzemeye başlarlar

  

Ya tutulacak kadar yakın ol, ya da unutulacak kadar 

.uzak

 

Hakeden Herkesi Sevebilecek Kadar Yüreğim Varsa
   
...Haketmeyenleri Silebilecek Kadarda Cesaretim Var
  
...Merak Etmesinler
 
   

ودر آخر


فاصله گرفتن از کسانی که دوستشان داریم بی فایده است،


چرا که زمان به ما نشان خواهد داد


هیچ جانشینی برای آنها وجود نخواهد داشت...

 

شبی پر از آرامش داشته باشین

/ 0 نظر / 2 بازدید