صد سال در بیابان آواره شوی / به از آن است که در خانه محتاج نامردان شوی

چه کرده ای با من !؟
کـه ایـن روزها ، تو را فقط به اندازه ی یک اشتباه می شناسم . . .

 

 

من خیلی “ با احساسم ”
ولی یادت نره ؛ تنفرم یه حسه . . . !

 

 

فهمیده ام که نفرت هم مثل دیگر احساسات مثل عشق قیمت دارد !
تنفر را هم نباید خرج هر کسی کرد . . .

 

 

 

/ 3 نظر / 33 بازدید
مسافر

سلام نامه به کودکی که هر گز زاده نشد را بخون پیدا نکردی بگو برات بفرستم

محبوب

حیف نفرت