خـــــدایا ! من دلم قرصه کسی غیر از تو با من نیـــست!

 

گاهی دلم میخواهد وقتی بغض میکنم
 
 
خدا از آسمان به زمین بیاد اشک هایم را پاک کند.
 
 
دستم را بگیرد و بگوید: اینجا آدما اذیتت میکنن؟!!!
 
 
بــیـــا بــــــریــــــــم...
 

 

 

یه وقتایی یاد خواهی گرفت تفاوت ظریف میان نگهداشتن یکدست و زنجیر کردن یک روح را .....
اینکه عشق تکیه کردننیست ...
و رفاقت، اطمینان خاطر ....
و یاد می‌گیری کهبوسه‌ها قرارداد نیستند و هدیه‌ها، معنی عهد و پیماننمی‌دهند....
باید باغ ِ خودت را پرورشدهی به جای اینکه منتظر کسی باشی تا برایت گلبیاورد.....
یاد میگیری که میتوانیتحمل کنی ......
که محکمباشی .....
 
 
پای هر خداحافظی یاد می‌گیری که خیلیمی‌ارزی...
 

پ.ن: مرور گذشته...

"  و روزگارم در این ایام این گونه است :

                                                چشمهایم گاهی هم می بینند ...

اگر اشک بگذارد  "


به خلوتم پناه می برم  , 

 تا آرامشم را   ,  فارغ از هیاهویی که در تو سکونت دارد   ,    باز یابم  .

شاید حالم بهتر شود ... شاید ...

 


گاهی  اوقات  مجبوری  حرمت  دلت  رو  نگه  داری...!!!

/ 0 نظر / 40 بازدید