شیربرای اثبات قدرتش نیازبه جنگیدن با هر شغالی را ندارد همان نگاهش کافیست...

 

"ماندن همیشه خوب نیست...رفتن هم همیشه بد نیست...گاهی رفتن بهتر است.گاهی باید رفت...باید رفت تا بعضی چیز ها بماند...اگر نروی هر آنچه ماندنی است خواهد رفت...اگر بروی شاید با دل پر بروی ،و اگر بمانی با دست خالی خواهی ماند...گاهی باید رفت و بعضی چیزها که بردنی است با خود برد...مثل یاد،مثل خاطره ،مثل غرور...و آنچه ماندنی است را جا گذاشت ،مثل یاد،مثل خاطره،مثل لبخند...رفتنت ماندنی می شود ، وقتی که باید بروی...و ماندنت رفتنی می شود ، وقتی که نباید بمانی...برو و بگذار چیزی از تو بماند که نبودنت را گرانبها کند...برو و بگذار پیش از اینکه رفتنت دردی بر دلی بنشاند ،خاطره ای پر حسرت شود ...برو و نگذار ماندنت باری بشود ،بر دوش دل کسی که شکستن غرورت برایش ،از شکستن سکوت آسانتر باشد...عشقت را بردار وبــــــرو ... بــــــرو ... زیبــــا بـــــــرو . . . .!!!"
 
پ.ن: دوباره میام و ادامه میدم بقیه این پست ... 

دیگر بازی بس است !

بیا شمشیرها را کنار بگذاریم ،

دستهایمان را بشوریم و چیزی بخوریم

اما …

چرا دستهای تو خونیست و پشت من می سوزد ؟ . . .
/ 11 نظر / 34 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ارام

دوست دارم بیشتر ازت بدونم... یه حسی میگه یه جورایی همدردیم

مامان ارمیا

عزیززززززززززززمممممممممممم چرا اینقده دلت به درد اومده خدا باعث و بانیشو لعنت کنه اگه کمکی از دستم بر مییاد بگو عزیزم

محبوب

منتظر بقیه زیبا نوشتت می مانم عزیزکم

مهربانو

عزیزم تازه با هم آشنا شده بودیم .. چی شده؟؟[گل]

رؤیا

درخاطرخلوت کوچه ی انتظار فقط بادمی آید زندگی مانده تنها درقاب پنجره ای

پروشات

سلااااااااااااااام سلاااااااااام سلاااااام سلاااام سلاام سلام .♥ .♥ ..♥ ...♥ ....♥ .....♥ بهم سر بزني خوشحالم مي‌كني ......♥......................♥...♥ ..........♥.............♥............♥ ..............♥.....♥...................♥ ...................♥.....................♥ ................♥......♥..............♥ ..............♥.............♥....♥ .............♥ ...........♥منتظرتم .........♥ ......♥ ....♥ اگه باتبادل لینک موافقی خبرم بده

پروشات

سلااااااااااااااام سلاااااااااام سلاااااام سلاااام سلاام سلام .♥ .♥ ..♥ ...♥ ....♥ .....♥ بهم سر بزني خوشحالم مي‌كني ......♥......................♥...♥ ..........♥.............♥............♥ ..............♥.....♥...................♥ ...................♥.....................♥ ................♥......♥..............♥ ..............♥.............♥....♥ .............♥ ...........♥منتظرتم .........♥ ......♥ ....♥ اگه باتبادل لینک موافقی خبرم بده

پروشات

سلااااااااااااااام سلاااااااااام سلاااااام سلاااام سلاام سلام .♥ .♥ ..♥ ...♥ ....♥ .....♥ بهم سر بزني خوشحالم مي‌كني ......♥......................♥...♥ ..........♥.............♥............♥ ..............♥.....♥...................♥ ...................♥.....................♥ ................♥......♥..............♥ ..............♥.............♥....♥ .............♥ ...........♥منتظرتم .........♥ ......♥ ....♥ اگه باتبادل لینک موافقی خبرم بده