سکوت سرد...

بعضی وقتا سکوت میکنی چون اینقدر رنجیدی که نمی خوای حرفی بزنی                
بعضی وقتا سکوت میکنی چون واقعآ حرفی واسه گفتن نداری
گاهی سکوت یه اعتراضه ، گاهی هم انتظار ... ... ...
اما بیشتر وقتا سکوت ...
واسه اینه که هیچ کلمه ای نمی تونه غمی رو که توو وجودت داری ، توصیف کنه ...
    

 

/ 3 نظر / 29 بازدید
مامان یاسمین

منم رمز می خوام اونایی که رمز دارن رو نمی تونم بی سر و صدا بخوبم و برم [خجالت]