یه روز خوب... با خبرای خوب

امروز روز خوب بود دایی فرزین مشخص شد سربازیش تبریزه... و بابایی برامون یه خونه خرید خونه ای که شاید سرنوشتمونو برامون رقم بزنه دعا کن فرشته کوچولو همه چیز خوب پیش بره من نمیخوام با آینده تو بازی کنم.

/ 0 نظر / 2 بازدید